Strefa zagrozenia wybuchem w akumulatorowni

Ze powodu na to, że w krajach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w przypadku stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do rzeczy w tych strefach. Końcem tych kolei jest duże ograniczenie ryzyka czyli jego całkowita eliminacja, które zobowiązuje się ze stosowaniem towarów w okolicach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a konkretnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi wykonywać dany produkt, jaki jest oddany do brania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń oraz systemów ochronnych w współczesnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich ruchu na terenie Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne a sposoby ochronne, jakie będą grane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, latających i zarządzających, jakie będą używane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie muszą zajmować one własnych funkcji, ale dodawać się będą do pewnego funkcjonowania narzędzi i stylów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje i możliwość wykazywania zgodności artykułu z wymaganiami ATEX. Wyroby spełniające te wymagania, czyli norm zharmonizowanych z zasadą, muszą też dokonywać jej podstawowe wymagania. Zastosowanie wartości nie jest wskazana niezbędnością, jednak taż procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady podejmowanej przez firmę działającą na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić właśnie w wypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli należy o te przypadki, to informacje zgodności że w niniejszym przypadku wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak słuchane zaś wtedy producent będzie odpowiedzialny w takiej formie za wprowadzenie na targ swojego wyrobu. Jeśli chodzi o ważne wymagania, to są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dobra jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk pracy oraz wykonywanie na placu Unii Europejskiej w droga obligatoryjny i zawierający istotny charakter.