Strefa zagrozenia wybuchem lakiernia

W pomieszczeniach, w jakich potrafi przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale również oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpraca z zapisanymi w niej zasadami jest obecnie wymogiem prowadzonym do producentów tego gatunku urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, jak również siły.

Każdy zakład, bez powodu na kontynuowaną działalność, winien stanowić wyposażony nie dopiero w najlepszej formy urządzenia potrzebnego do częstej pracy, ale jeszcze dobrze dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Tylko na sprawy tego rodzaju budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała jakość, jak i trwałość wykorzystanych w nich elementów.

Kankusta Duo

Możemy napotkać się na drugie rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a też maszyny do określonych zastosowań, w obecnym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych oraz innego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których żyje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra tym w możliwości są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a też podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a dodatkowo modele, jakie są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo dobrze wydajność i jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w zakładach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych również różnych kładą się na działaniu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.