Odpylanie tworzywa

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to krok normatywny, który ogranicza się również do urządzeń kiedy oraz układów ochrony. Omawiane urządzenia dane są w centralnej mierze do użytkowania ich w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada ta stanowi dokumentem Parlamentu Europejskiego i Narady z dnia 23 marca 1994.

I w polskim systemie prawnym została ustalona na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacje jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich oddających się do urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do korzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu lub więcej pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie też do urządzeń a i systemów ochronnych danych do stosowania w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te nadaje się do celu poza omówionymi strefami ale które docierają na pewne chodzenie do narzędzi oraz sposobów ochronnych danych do zysku w odległościach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej wole nie daje się między innymi do wyrobów medycznych, które użytkowane są w towarzystwu medycznym. Nie kojarzy się jej także do sprzętu danego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które zwrócone są w niektórych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie wydobywają się w Dodatku nr Również do dyspozycji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i kontrolę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy działalności w rejonach z atmosferą wybuchową". Urządzenia oraz systemy ochronne mogą być materiałem innych dyrektyw, dotyczących innych aspektów i które również przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE. Znak ten winien być odpowiedzialny, czytelny i niezniszczalny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bronienie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.