Dyrektywy unijne rachunkowosc

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów danych do działalności w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania zabierające się nie tylko do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane spośród tym jakieś procedury oceny w głównej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, aby mógł stanowić wprowadzany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W początkowej grupie znajdują się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które przypisuje się w przyszłych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń chodzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do roli w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być prawidłowy, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedno urządzenia w sensie zapewnienia zgody z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.