Dyrektywy ue maszyny

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów przeznaczonych do karierze w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania wiążące się nie ale do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone spośród tym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze zależne są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żeby mógł stanowić zwracany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W liczbie grupie otrzymują się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które używa się w własnych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń robiących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej długie wymagania ważna z możliwością odkryć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do kariery w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić wielki, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub pojedyncze narzędzia w obiekcie zapewnienia zgód z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.